Yeni KEY listesi Google

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin hazırladığı Konut Edindirme Yardımı (KEY) hak sahiplerin listesi açıklandı.
5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73. Maddesi ile Eklenen Hükme Göre Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi 24 Şubat 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
Ödemelerde T.C. kimlik numarasının ibrazı zorunlu olacak.

Her 3 konuttan 1′i ipotekli Google

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı ve 2014 Ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde satılan konutların 460 bin 112′si ipotekli, 697 bin 78′i ise diğer satış türlerinde gerçekleşti. Böylece 2013′te 1 milyon 157 bin 190 konut, satış sonucu el değiştirdi.
Geçen yıl konut satışlarında İstanbul, 234 bin 789 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 20,3) sahip oldu. İstanbul’u 137 bin 773 konut satışı (yüzde 11,9) ile Ankara, 72 bin 421 konut satışı (yüzde 6,3) ile İzmir izledi. Aynı dönemde, en az satış ise 138 konut ile Hakkari’de gerçekleşti.
Ocakta 87 bin 639 konut satıldı
Türkiye’de 2014 Ocak ayında satılan konut sayısı ise 87 bin 639 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 489 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 20) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 141 konut satışı (yüzde 11,6) ile Ankara, 5 bin 300 konut satışı (yüzde 6,1) ile İzmir izledi. Söz konusu dönemde en az satış ise 3 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Konut satışının düşük olduğu diğer iller ise 18 konut satışı ile Ardahan ve 24 konut satış sayısı ile Bayburt oldu.
Bu yılın ocak ayında 32 bin 46 konutun satışı ipotekli olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 36,6 oldu. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 454 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 23,3) sahip oldu. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 51,2 ile Amasya olurken, Hakkari’de ipotekli satış işlemi gerçekleşmedi.
Geçen ay, diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise 55 bin 593 olarak belirlendi. Diğer konut satışlarında İstanbul 10 bin 35 konut satışı ve yüzde 18,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 57,4 oldu. Ankara 6 bin 124 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 66 konut satışı ile İzmir izledi.
40 bin 155 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ocakta 40 bin 155 konut ilk defa satılırken, konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 644 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 19) sahip oldu. İlk satışta, İstanbul’u 3 bin 920 konut ile Ankara ve 2 bin 127 konut satışı ile İzmir izledi.
İkinci el konut satışlarında ise 47 bin 484 konut el değiştirdi. İstanbul 9 bin 845 konut satışı ve yüzde 20,7 pay ile ikinci el konut satışında ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56,3 oldu. Ankara 6 bin 221 ile ikinci sırada, İzmir 3 bin 173 konut satışı ile üçüncü sırada yer aldı.
Yabancılara bin 207 konut satıldı
Geçen yıl yabancılara satılan konut sayısı 12 bin 181 olurken, ocak ayında yabancılara bin 207 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ocakta ilk sırayı 464 konut ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 243 konut satışı ile İstanbul, 119 konut satışı ile Sakarya, 75 konut satışı ile Muğla ve 70 konut satışı ile Aydın izledi.
Yeni konut satış istatistikleri takvimi
Öte yandan, TÜİK ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliği ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verileri kullanılarak yayımlanan konut satış istatistikleri, Ocak 2014 itibarıyla aylık olarak il düzeyinde ipotekli satış ve diğer satış, ilk satış ve ikinci el satış ayrımında verilmeye başladı. İlk satış, konut üreticisi bir firma veya kişi tarafından, bu firma veya kişi ile kat karşılığı anlaşma yapıp arsası karşılığında konut alan kişiler tarafından bir konutun ilk defa satılması, ikinci el satış, ilk satıştan ev alan kişinin bu konutu tekrar başka bir kişiye satması anlamına geliyor. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edildikten sonra yapılan ilk satış işlemi ilk satış, bundan sonraki tüm satış işlemleri ise ikinci el satış olarak kabul ediliyor. Ayrıca, yabancılara yapılan konut satışlarında ilk 10 sırayı alan iller de yayımlanıyor.

Kipa’ya ağır vergi cezası Google

Şirketten Kamuyu Aydınlatla Platformu’na yapılan açıklamada toplam 125 milyon liralık vergi cezası kesildi.
Açıklamanın tam metni şöyle:
“Şirketimizin daha önce 18.12.2013 ve 30.12.2013 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuoyunun bilgisine sunduğu üzere, Şirketimizin Tesco PLC’den kullandığı, 1 Ekim 2008 tarihi itibari ile 650.000.000.-TL (AltıYüzElliMilyon Türk Lirası) olan faizsiz fon tutarı için, T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından 2009 ila 2013 yılları arasındaki 5 yıllık hesap dönemlerine ilişkin yürütülmekte olan dar mükellef KDV tevkifatına yönelik olarak yapılan sınırlı vergi incelemesi kapsamında;
Ekim-Aralık/2008 dönemi itibari ile 30.790.410,95 TL matrah farkı tespitine dayanarak V.U.K.’nun 30/6. maddesi uyarınca Şirketimiz aleyhine re’sen, gecikme faizi hariç, 5.542.273,97 TL sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tarh edilmesi, re’sen tarh edilecek bu vergi üzerinden V.U.K.’nun 341 ve 344′üncü maddeleri uyarınca bir kat olmak üzere 5.542.273,97 TL vergi ziyaı cezası kesilmesini konu alan 28.11.2013 tarih ve 2013-B-313/11 sayılı Vergi İnceleme Raporu’nun tebliğ alınmış ve,
Söz konusu rapor ile tarh edilen vergi ve cezası ile ilgili olarak, 205 Sayılı Kanun’un 22. maddesiyle Vergi Usul Kanunu’na eklenen üçüncü bölüm hükümleri çerçevesinde uzlaşma talebini içeren dilekçemiz Gelir İdaresi Başkanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu’na iletilmek üzere İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’na 30 Aralık 2013 tarihinde sunulmuştur.
Bu kez, yukarıda belirtilen inceleme kapsamında;
- 26.12.2013 tarih ve 2013-B-313/13 sayılı Vergi İnceleme Raporu’na istinaden; Ocak-Aralık/2009 dönemi itibari ile 93.405.000 TL matrah farkı tespitine dayanarak V.U.K.’nun 30/6. maddesi uyarınca Şirketimiz aleyhine re’sen, gecikme faizi hariç, 16.812.900 TL sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tarh edilmesine, re’sen tarh edilen bu vergi üzerinden V.U.K.’nun 341 ve 344′üncü maddeleri uyarınca inceleme raporunda bir kat fazla olmak üzere vergi ziyaı cezası kesilmesine karar verilmiş olup, Çakabey Vergi Dairesi tarafından düzenlenen toplam 16.812.900 TL vergi ve V.U.K.’nun 339. maddesi uygulanarak yüzde elli arttırılarak takakkuk ettirilen toplam 25.219.350 TL vergi ziyaı cezasını konu alan Vergi/Ceza İhbarnamesi,
- 26.12.2013 tarih ve 2013-B-313/14 sayılı Vergi İnceleme Raporu’na istinaden; Ocak-Aralık/2010 dönemi itibari ile 60.190.000 TL matrah farkı tespitine dayanarak V.U.K.’nun 30/6. maddesi uyarınca Şirketimiz aleyhine re’sen, gecikme faizi hariç, 10.834.200 TL sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tarh edilmesine, re’sen tarh edilen bu vergi üzerinden V.U.K.’nun 341 ve 344′üncü maddeleri uyarınca bir kat olmak üzere vergi ziyaı cezası kesilmesine karar verilmiş olup, Çakabey Vergi Dairesi tarafından düzenlenen toplam 10.834.200 TL vergi ve V.U.K.’nun 339. maddesi uygulanarak yüzde elli arttırılarak takakkuk ettirilen toplam 16.251.300 TL vergi ziyaı cezasını konu alan Vergi/Ceza İhbarnamesi,
-26.12.2013 tarih ve 2013-B-313/15 sayılı Vergi İnceleme Raporu’na istinaden; Ocak-Aralık/2011 dönemi itibari ile 59.865.000 TL matrah farkı tespitine dayanarak V.U.K.’nun 30/6. maddesi uyarınca Şirketimiz aleyhine re’sen, gecikme faizi hariç, 10.775.700 TL sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tarh edilmesine, re’sen tarh edilen bu vergi üzerinden V.U.K.’nun 341 ve 344′üncü maddeleri uyarınca bir kat olmak üzere vergi ziyaı cezası kesilmesine karar verilmiş olup Çakabey Vergi Dairesi tarafından düzenlenen toplam 10.775.700 TL vergi ve V.U.K.’nun 339. maddesi uygulanarak yüzde elli arttırılarak takakkuk ettirilen toplam 16.163.550 TL vergi ziyaı cezasını konu alan Vergi/Ceza İhbarnamesi,
- 26.12.2013 tarih ve 2013-B-313/16 sayılı Vergi İnceleme Raporu’na istinaden; Ocak-Aralık/2012 dönemi itibari ile 65.455.000 TL matrah farkı tespitine dayanarak V.U.K.’nun 30/6. maddesi uyarınca Şirketimiz aleyhine re’sen, gecikme faizi hariç, 11.781.900 TL sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tarh edilmesine, re’sen tarh edilen bu vergi üzerinden V.U.K.’nun 341 ve 344′üncü maddeleri uyarınca bir kat olmak üzere vergi ziyaı cezası kesilmesine karar verilmiş olup, Çakabey Vergi Dairesi tarafından düzenlenen toplam 11.781.900 TL vergi ve V.U.K.’nun 339. maddesi uygulanarak yüzde elli arttırılarak takakkuk ettirilen toplam 17.672.850 TL vergi ziyaı cezasını konu alan Vergi/Ceza İhbarnamesi,
Şirketimiz yetkilileri tarafından tebliğ alınmıştır.
Yukarıda belirtilen Ocak-Aralık/2009 ila Ocak-Aralık/2012 arasındaki dönemleri kapsayan Vergi/Ceza İhbarnameleri ile Şirketimize tebliğ edilen, gecikme faizi hariç, sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi toplamı 50.204.700 TL ve vergi ziyaı cezası toplamı 75.307.050 TL’dir.
Yukarıda belirtilen Vergi İnceleme Raporlarında eleştiri konusu yapılan Şirketimiz uygulamalarının, yasal düzenlemelere uygun olduğu düşünülmekte olup yukarıda detayları verilen Vergi İnceleme Raporlarında yer alan eleştirilere ve düzenlenmiş vergi/ceza ihbarnamelerine karşı uzlaşma da dahil olmak üzere her türlü yasal hakkımız kullanılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Elleri ceplerinde yürüyenler dikkat! Google

Destek yazılımlar ile donatılan MOBESE kameraları artık eli cebinde boş gezinenlere, panik halinde olanlara, izdiham halinde, her zamanki yerinde olmayan nesneleri algılayıp alarm verecek. 12 pilot ilde deneme başladı bile.

Seçimden sonra zam yağmuru başlayacak Google

Elektrik ve doğalgaz zamlarının seçim sonrasına bırakılması vatandaşı kara kara düşündürüyor. Yerel seçimler öncesi halkın tepkisinden korkan AKP ekmek zammını bile seçim sonrasına bırakma kararı aldı. Bazı vergilerde geçici indirimlere giden hükümetin seçimden sonra faturayı vatandaşa keseceğini ifade eden yazarımız ünlü ekonomist Ege Cansen, Merkez Bankası’nın politikaları üzerine şunları söyledi:
“Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için hamle yapıyor. Doların yükselmesi enflasyonu azdırıyor. Kurumun tek amacı şu an enflasyonu düşürmek. Ancak kuraklık ile birlikte tüketici ve üretici fiyatlarında artış olacak. Bu durumdan sorumlu olan ise hükümettir. Merkez Bankası bu konudan sorumlu değil. Fiyatların artmasının ardından hükümet fiyatı yükselen ürünleri ithal etme yoluna gidecek.”

Kipa Migrosla ortaklık için masada Google

Financial Times gazetesinin konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı habere göre Tesco’nun bir ortaklık anlaşması vasıtasıyla varlıklarını kısmi olarak azalttığı Çin’de uyguladığı planı, Türkiye için de uygulayabileceği belirtildi.
Gazeteye göre ABD’den çıkan ve Çin’deki varlıklarını azaltan Tesco’nun bazı yatırımcıları şirketin Türkiye’den çıkmasını istiyor. Alınan bilgilere göre ise Tesco Migros bünyesinde BC Partners ile ortaklık kurmayı konuşuyor. İki tarafın bu sene başında görüşmelere tekrar başladığı belirtildi. Anlaşmaya varılırsa Tesco Türkiye’deki varlıklarıyla birlikte Migros ortaklığına dahil olacak.
BC Partners geçtiğimiz sene Migros’un olası hisse satışları için JP Morgan ve Bank of America’yı yetkilendirmişti. Migros’u almak için adaylar arasında Tesco, Carrefour ve Walmart gösterilmişti.
Konuya yakın kaynaklar bu ortaklık anlaşmasının iki grup için de Türkiye’deki varlıkları açısından faydalı olacağını belirtirken başka bir kaynak anlaşmanın rekabet konusunda soru işareti yaratabileceğini belirtti.
Tesco ve BC Partners yetkilileri Financial Times’a konuyla ilgili açıklama yapmadı.
BC Partners Migros’ı 6 yıl önce 3.25 milyar dolara satın almıştı.

Ahmet Kaya saygı albümü “…bir eksiğiz” Albümü indir Google

26 sanatçıdan oluşan “…bir eksiğiz” adlı çalışma 3 Mart tarihinde raflardaki yerini alacak.

Askerlik yaşı 20′den 21′e yükseldi, askerlikten sayılan hava değişim süresi ise kısaltıldı Google

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Yüce Divan’da yargılanabilmesinin önünü açan yeni Askerlik Kanunu onaylandı.

Türk Hava Yolları’nın uluslararası uçuşlarında yolcular saati 22 liraya internete bağlanabilecek. Google

Artık uçakta internete girmek mümkün. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün izninin ardından Türk Hava Yolları ile TTNET anlaştı. Anlaşma kapsamında yolcular uçaklarda kablosuz interneti kullanabilecek. Bir saat internete girmenin bedeli ise 9,99 dolar yani yaklaşık 22 lira. Uygulama uluslararası uçuşlarda geçerli olacak. İç hatlarda kısa mesafe nedeniyle internet bağlantısına yer verilmeyecek. Şu anda 12 uçakta başlayan uygulama 2017′ye kadar 80 uçağı kapsayacak.

2013 yılında toplam 2 bin 540 kişi yaklaşık 700 bin lira tutarındaki dosya masrafı parasını geri aldı. Google

Manisa’da, bankalardan kullandığı krediden kesilen dosya masraflarını geri almak isteyen çok sayıda kişi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na akın etti. 2013 yılında toplam 2 bin 540 kişi yaklaşık 700 bin lira tutarındaki dosya masrafı parasını geri aldı.